Loading...
X

01/2016 – Jak létat legálně – detailní postup

Jak létat legálně – detailní postup

Pokud chce kdokoliv létat a natáčet videa pomocí dronů a myslí to s tím vážně, nezbývá mu než projít celkem složitou procedurou aby získal potřebná povolení.

Celkem pěkně o tomto postupu informují stránky AnduVision na svém blogu, jejich informace mi hodně pomohly.

Získat potřebná povolení je běh na dlouhou trať a i pokud se budete hodně snažit, tak vám to zabere několik měsíců. Mě to zabralo půl roku.

Legálně létat a natáčet je mimo jiné také dost drahé, na poplatcích a potřebném pojištění vydáte z kapsy zhruba 26.000,- Kč. Navíc pojištění musíte platit ročně a s poplatky za obnovu licence vás to ročně vyjde na částku do 10.000,- Kč.

Nyní se s vámi rád podělím o své zkušenosti, tak jak postupně následovaly. Popisovaný postup vychází z mých zkušeností a nezaručuji, že se u vás nebude v jednotlivých bodech nebo minimálně v detailech lišit. Postup popisuje registraci mého dronu Phantom 2 H3-3D s kamerou GoPro Hero 4 BE

 

 1. Mám koupený dron.
  • Bez jakýchkoliv povolení si mohu létat jen na určitých místech (mimo obydlené oblasti, mimo silnice, dráty elektrických vedení…), přičemž bych měl vždy mít povolení od majitele pozemku.
  • Nesmím létat nad osobami pokud mi k tomu nedali souhlas a při natáčení musím dodržovat zákon o ochraně osobních údajů.
  • Nemohu ale létat za úplatu.
  • Rozhodnu se, že chci natáčet letecká videa za úplatu a pustím se do složitého procesu získání potřebných povolení.
  • Stáhnu si potřebný formulář „Žádost o evidenci pilota, letadla bez pilota a povolení k létání“ na stránkách ÚCL (www.caa.cz/file/5964) a pomocí pokynů (www.caa.cz/file/6048) jej začnu vyplňovat.
 2. Přílohy formuláře jsou tím největším „problémem“:
  • Barevná fotografie dronu (zepředu a ze strany, na zemi)
  • Blokové schéma zapojení palubní elektroinstlalace s popisem jednotlivých částí
  • Provozní příručka – Část B
   • zde mi hodně pomohly pokyny pro zpracování provozní příručky na stránkách ÚCL (www.caa.cz/file/6685)
   • stačí zpracovat část B této příručky, ostatní části mě ale později neminou
  • Kopie osvědčení o uzavřeném pojištění odpovědnosti z provozu vašeho dronu.
   • toto osvědčení se vyplatí zaslat až mě k tomu ÚCL vyzve. Zbytečně bych platil pojistku a pak několik týdnů čekal. ÚCL zašle po několika týdnech informaci o přerušení správního řízení dokud jim nezašlu toto osvědčení o uzavřeném pojištění, pak už jde vše rychle…
  • Postupy zajišťující bezpečnost mého dronu.
   • zde opět využijete pokyny pro zpracování provozní příručky (www.caa.cz/file/6685)
   • nyní využiji Část F
  • Doklad o vlastnictví dronu.
 3. Formulář s přílohami (bez osvědčení o pojištění) odešlu na adresu ÚCL:
  • Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 PRAHA 6
  • Po několika týdnech přijde z ÚCL dopis s informací o přerušení správního řízení, dokud nedodám osvědčení o pojištění
 4. Pojištění mohu uzavřít u různých pojišťoven – mě se osvědčilo uzavření pojištění na těchto stránkách: www.apbl.cz/cz/pojisteni-cenik. Do druhého dne jsem měl potvrzení o pojištění a vyšlo to nejlevněji. JJá jsem si zvolil variantu za 6.150 Kč ročně. Záleží na vás, jakou spoluúčast si zvolíte a zda se vám vyplatí stát se členem asociace, čímž mimo jiné dosáhnete na nižší ceny.Pojištění se dá uzavřít i u jiných pojišťoven, mě přišly nabídky z těchto:
  • Allianz za 7.840,- Kč ročně
  • ČSOB za 8.500,- Kč ročně
  • ČP za 6.840,- Kč ročně
  • částky se mohou měnit… jsou pouze orientačníDůležité je u pojišťovny požadovat, aby dané pojištění splňovalo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004, podle kterého musí být pojistná částka minimálně 750 000 zvláštních práv čerpání (SDR).Po zaslaní e-mailu s kopií osvědčení o uzavření pojištění odpovědnosti přijde do několika dnů dopis z ÚCL s výzvou k zaplacení správního poplatku 4.000,- Kč. Poplatek můžu zaplatit převodem, potvrzení o převodu zaslat e-mailem na ÚCL.
 5. Tímto jsem získal Povolení k létání letadla bez pilota, ovšem s omezením pilot-žák. Toto omezení je třeba odstranit pomocí teoretických a praktických zkoušek.
 6. Teoretické a praktické zkoušky
  • Domluvím se s ÚCL na místě a termínu teoretických a praktických zkoušek
  • Obojí se odehrává v jeden den a zabere to hodinu až dvě.
  • Místo těchto zkoušek si volím sám, důležité je, abych měl písemné povolení majitele pozemku nad kterým bude probíhat praktická část zkoušek.
  • Je dobré si před zkouškou obstarat ohnivzdorný štítek, který musí obsahovat:
   • poznávací značku dronu (minimální výška písma je 15mm)
   • jméno nebo název provozovatele
   • kontakt
  • Tento štítek sice můžu umístit do útrob daného dronu, v tom případě ale musím zvenčí nějakým způsobem poznačit alespoň poznávací značku dronu (např. lihovým fixem)
  • Na zkoušky si také musím připravit poplatek 400,- Kč ve formě kolků
  • Tento poplatek je stejný i v případě, že se zkoušky na daného drona účastní více pilotů.
 7. Průběh zkoušek
  • Zaměstnanci ÚCL za mnou přijedou na domluvené místo v domluveném termínu
  • Zkontrolují technický stav dronu, zváží ho a kladou mi různé dotazy ohledně technického stavu a parametrů
   • Jaké telemetrické údaje vám videopřijímač ukazuje?
   • Jaké jsou varovné signály?
   • Jaké máte nastavení pro nouzové přistání?
   • Jaké máte stanovené limity pro povětrnostní podmínky?
   • atd…
  • Poté mě čeká teoretický test, kdy u různých otázek vybírám z několika variant odpovědí.
  • Kromě písemné části jsou mi pokládány i ústní dotazy ze stejných okruhů studia:
   • Jak vysoko mohu létat v různých oblastech (např. různé typy letišť, jejich okolí…)
   • Za jakých podmínek mohu létat
   • atd…
  • A konečně praktická část, kde jsou mi dány pokyny které dovednosti mám předvést:
   • Vzlétnout a viset na místě ve vzduchu
   • Letět v pomyslném písmenu M a vrátit se na výchozí bod, záď dronu směřuje ke mě
   • Obletět pomyslný půlkruh – nejdříve čtvrtkruh vlevo, pak půlkruh vpravo, a pak na výchozí místo čtvrtkruh vlevo. Záď dronu musí celou dobu směřovat ke mě.
   • Obletět pomyslný obdélník vždy přední částí dronu směrem dopředu
   • Poté s dronem přistanu a po opětovné vzlétnutí předvedu, jak se zachová fail-safe (např. při ztrátě signálu – při vypnutí vysílačky). Dron by se měl v určité výšce vrátit (u mě minimálně ve výšce 30m nebo výše) a začít přistávat na místě odkud vzlétal.
   • Předvedu opět let v pomyslném písmenu M, nyní ale při vypnutém GPS
   • Ukážu ukázku své práce, kterou plánuji s dronem vykonávat (natočím nějaký objekt, nebo sám sebe apod.)
   • Nakonec jsem vyzván abych s dronem odletěl na nejdelší vzdálenost, na jakou bych za daných povětrnostních podmínek běžně létal.
   • Vrátím se a přistanu. Zkoušky mám za sebou. Na místě podepíši převzetí potřebných dokumentů a vzdám se práva na odvolání – to proces trošku urychlí
 8. Mohu přejít k druhé polovině celého procesu – získání Povolení k leteckým pracím (respektive v mém případě Povolení k leteckým činnostem pro vlastní potřebu), formulář si mohu stáhnout ze stránek ÚCL (www.caa.cz/file/7483) kde je k dispozici včetně pokynů (www.caa.cz/file/7484). Opět jsou zde důležité přílohy:
  • Doklad o existenci podnikatelského subjektu
  • Případně prohlášení o nepřidělení IČ, pokud ho ještě nemáte
  • Doklady o odborné praxi
  • Doklady o dosaženém vzdělání – ÚCL požaduje vyšší než základní vzdělání pro provozování leteckých prací
  • Doklady a rozsah zmocnění
  • Výpis z rejstříku trestů (případně více výpisů, pokud se jedná o více pilotů)
  • Letadlový park – jak má tento dokument vypadat je pěkně popsáno v pokynech
  • Přehled dálkově řídících pilotů – pokyny opět napoví
  • Směrnice pro jednotlivé druhy leteckých činností
   • zde opět využiji pokyny pro zpracování provozní příručky (www.caa.cz/file/6685)
   • nyní využiji Část C
  • Doklad o zajištění bezpečnosti provozování leteckých činností před protiprávními činy
   • jedná se vlastně o Část F provozní příručky, kterou byste již měli mít vypracovanou při žádosti o evidenci pilota, letadla bez pilota a povolení k létání.
  • Postupy pro údržbu
   • opět využiji pokyny pro zpracování provozní příručky (www.caa.cz/file/6685)
   • nyní využiji Část E
 9. Po odeslání všech těchto dokumentů na ÚCL čekám na jejich vyhodnocení a poté mi přijde výzva k zaplacení správního poplatku 10.000,- Kč. Pak již čekám na obdržení rozhodnutí o vydání povolení k provozování leteckých prací respektive činností pro vlastní potřebu. Pokud se vzdáte odvolání, urychlíte tím vydání samotného povolení.

Tento výše popisovaný postup se týkal mě samotného a mého typu dronu, který byl v kategorii 0,91 kg až 7 kg. Musíte brát v úvahu to, že jednotlivé popisované detaily postupu, čekací doby a další podrobnosti mohou být u každého rozdílné.

Tento postup jsem napsal z toho důvodu, že přesně tohle mi při mé strastiplné cestě za vydáním všech povolení chybělo. Snad vám to bude k užitku a rád si vyslechnu vaše připomínky.

Nakonec bych chtěl poděkovat zaměstnancům ÚCL, kteří mi ochotně a rychle odpovídali na každý dotaz a vyšli mi vždy se vším vstříc.

 

 

Napište mi:
close slider
Napište mi: